Ἡ δύναμη τῆς Ἀλήθειας καὶ ἡ σημασία τῆς “ἐκ βαθέων” μεταστροφῆς – π. Ἀντονι Μπλούμ

Η δύναμη της Αλήθειας και η σημασία της “εκ βαθέων” μεταστροφής
Η ιστορία της Εκκλησίας μας είναι γεμάτη από ανθρώπους που θέλησαν να μοιραστούν την χαρά της ζωής μέσα στην Εκκλησία με ανθρώπους οι οποίοι δεν το έχουν βιώσει αυτό. Η προσέγγιση αυτών των ανθρώπων όμως πρέπει πάντα να γίνεται με τρόπο προσεκτικό και πάντοτε με γνώμονα την Αλήθεια της Εκκλησίας, όπως αυτή δόθηκε θεοπνεύστως στους Αποστόλους και τους Πατέρες της.

Πρέπει να αποφύγουμε τον ζηλωτισμό και μόνο με αγάπη και κατανόηση να προσπαθούμε να μεταδώσουμε το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης και της Αγάπης του Κυρίου, χωρίς όμως να μεταδίδουμε με αυτό τις προσωπικές μας θεωρήσεις και μικρότητες.

Με τον π. Ἀντονι Μπλουμ, Μητροπολίτη Σουρόζ