Ἡ δύναμη τῆς συνήθειας καὶ ἡ τέχνη τῆς ἀλλαγῆς – π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

Η δύναμη της συνήθειας και η τέχνη της αλλαγής
Ομιλεί ο π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος.

Τι είναι οι συνήθειες μας;
Γιατί δυσκολευόμαστε στις αλλαγές;
Αλλάζει ο άνθρωπος;
Τι είναι η μετάνοια για την οποία μας μίλησε ο Χριστός;
Πρακτικά βήματα για ουσιαστικές αλλαγές