Ἡ γέφυρα…

Η γέφυρα, είναι μια ιστορία για τέσσερα ζωάκια (χαρακτήρες) που προσπαθούν να την διασχίσουν, αλλά καταλήγουν ως εμπόδια ο ένας στον άλλο κατά τη διαδικασία. Η ηθική πίσω από αυτή την ιστορία περιστρέφεται γύρω από το πως συχνά υπάρχουν διαφωνίες ή ανταγωνισμοί στα μονοπάτια της ζωής και τα πιθανά αποτελέσματα της υπερηφάνειας, αλλά και του συμβιβασμού.

Bridge is a story about four animal characters trying to cross a bridge, but ending up as obstacles to one another in the process. The moral behind this story revolves around how there are often disagreements or competing paths in life, and the possible results of pride, obstinance, and compromise.

Music by Greg Gauba.

tingtey.com