Ἡ Γέννηση μέσα ἀπό τὴν εἰκόνα τῆς ἑορτῆς

Η Γέννηση μέσα από την εικόνα της εορτής
Η Ορθοδοξία εδώ και τώρα
Αυτὴ η δεύτερη εκπομπὴ ειναι αφιερωμένη στὰ Ορθόδοξα Χριστούγεννα ποὺ γιορτάζονται απὸ ορισμένες Ορθόδοξες Εκκλησίες τὴν 25η Δεκεμβρίου( Γρηγοριανὸ ημερολόγιο) καὶ απὸ άλλες τὴν 6η Ἰανουαρίου (Ιουλιανὸ ημερολόγιο), ποὺ συμπίπτει μὲ τὴν εορτὴ των Θεοφανείων σύμφωνα μὲ τὸ Γρηγοριανὸ ημερολόγιο.
Η αφήγηση γιὰ τὴν Γέννηση θὰ παρουσιαστεί μέσα απὸ τὴν ανάγνωση της εικόνας των Χριστουγέννων.
Γιὰ τὸ θεολογικό, πνευματικό καὶ ποιμενικὸ νὀημα των Χριστουγέννων, ὁ Carol Saba θὰ υποδεχτεί τὸν Πατέρα Συμεών, Άρχιμανδρίτη του Όρθόδοξου Μοναστηριού του Άγίου Σιλουανού μὲ τὸν οποίο θὰ συζητήσει τὶς διαφορετικὲς όψεις της εορτής της Γεννήσεως του Χριστού, ποὺ συχνὰ αποκαλείται στὴν ανατολὴ, «τὸ πάσχα του χειμώνα!» .

Η απόδοση στα ελληνικά έγινε από τον ιστότοπο  www.agiazoni.gr