Ἠθικὴ τοῦ γούστου – Διάλογος, π. Νικόλαος Λουδοβίκος

Ηθική του γούστου – Διάλογος, π. Νικόλαος Λουδοβίκος
π. Νικόλαος Λουδοβίκος, «Ἡ ἐπανάσταση τῆς ἠθικῆς τοῦ γούστου σήμερα καὶ ἡ χριστιανικὴ ζωή», Ι. Ν. Αγίου Γερασίμου Άνω Ιλισίων Αττικής, Νοέμβριος 2022.

00:00 – Άγιοι της εποχής μας
16:09 – Το εγώ, ο εαυτός, ο άλλος και οι ψευδαισθήσεις.
19:27 – Ηθική του γούστου των Χριστιανών;
21:50 – H ιδέα του Εαυτού
23:22 – Κοινωνική Δικαιοσύνη και Ατομοκεντρισμός,
25:35 – Οικουμενικός διάλογος
28:25 – Θεία λειτουργία
32:59 – τα Σα εκ των των
34:03 – Γάμος
37:50 – Eξελικτική Θεωρία και Βιοτεχνολογία