Ἕνα θαῦμα τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου

Ένα θαύμα του Αγίου Πορφυρίου
π. Αθανάσιος Γιουσμάς: Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης Ένα του θαύμα. Άγιος Θεράποντας Μυτιλήνης.
Κήρυγμα του π. Αθανασίου Γιουσμά στον Άγιο Θεράποντα Μυτιλήνης, 1-12-2013