Ἕνα δῶρο γιὰ τὸν Χριστό

Ένα δώρο για τον Χριστό.

Un dar pentru Hristos