Ἕνας χρόνος σὲ 2,5 λεπτά

Ένας χρόνος σε 2,5 λεπτά.
A collection of time lapses I took around the San Francisco Bay Area roughly shot over the period of one year.