Ἔτσι ἦταν κάποτε οἱ ἄρχοντες τοῦ Γένους μας

Έτσι ήταν κάποτε οι Άρχοντες του Γένους μας
Δημήτριος Νατσιός – Η άλωση της Πόλης: Προσέγγιση στο χθες και στο σήμερα – πηγή 4Ε
Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/5387D0D…