Ἔτσι γιορτάζουν οἱ Ἕλληνες

Ἔτσι γιορτάζουν οἱ Ἕλληνες.
Κόνιτσα.Παρεκκλήσιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου.