Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία καὶ Ἱστορία

Ομιλία του Πολιτικού Επιστήμονος στην χριστιανική Εστία Πατρών
κ. Κωνσταντίνου Χολέβα με θέμα: Ελληνορθόδοξη Παιδεία και Ιστορία: Απάντηση στους Αμφισβητίες. Κυριακή 13/2/2011

Πηγή : www.i-m-patron.gr