Ἐσφαγμένη Παναγάπη! – Γέροντας Ἰωσὴφ Βατοπαιδινὸς

Εσφαγμένη Παναγάπη! – Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Παναγάπη, παναγάπη, παναγάπη, ἐσφαγμένη παναγάπη, γιὰ ’μένα ἐσφάγης… Νὰ εἶναι ὁ νοῦς μας προσκολλημένος σ’ Ἐκεῖνον ποὺ ἐσφάγη γιὰ τὴν σωτηρία μας. Ἐσφάγη γιὰ τὴ σωτηρία μας. Γιὰ σκεφθεῖτε τὲς ὕβρεις, τὰ ραπίσματα, τὲς κλωτσιές, τὲς ἀτιμίες, Αὐτὸς ποὺ κρατοῦσε στὴν χοῦφτα του μέσα το σύμπαν, τὰ ὑπέστη ὅλα γιὰ τὴν παναγάπη Του, γιὰ ’μᾶς, ποὺ τὸν προδώσαμεν, γιὰ νὰ μᾶς ἐπιστρέψει πίσω, γιὰ νὰ μένει μαζί μας, δὲν ἀναπαύεται νὰ εἶναι μόνος του· «Θέλω Πάτερ ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοί , αὐτοὶ οἱ προδότες, αὐτοὶ ποὺ μὲ ἀρνήθηκαν, αὐτὸς ποὺ ἐσφάγηκα καὶ τοὺς ἀγόρασα, τοὺς θέλω πάλι πίσω, νὰ μείνουν πάντοτε μαζί μου».

© 2021 Όρος Αλατόμητον/The Uncut Mountain