Ἐπέζησε ἀπὸ ἄμβλωση (2)

Ἡ Gianna Jessen ἐπέζησε ἀπό ἄμβλωση.

Κάνει μία σειρά ὁμιλιῶν γιὰ νὰ καταθέσει τὴν ἐμπειρία της καὶ κυρίως γιὰ τὴν ἀποποινικοποίηση τῆς ἄμβλωσης.

Eἶχε πεῖ παλαιότερα :”Εἶμαι κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Αὐτό μοῦ δίνει ἀξία”.

Μετάφραση-ἀπὸδοση στὰ ἑλληνικά ἀπὸ www.agiazoni.gr