Ἐν ἀναμονῇ τῆς χάριτος τοῦ Ἅγ. Πνεύματος – π. Ζαχαρίας (Ἔσσεξ)

Εν αναμονή της χάριτος του Αγ. Πνεύματος – π. Ζαχαρίας (Έσσεξ)
Η ομιλία αναφέρεται στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου. Γίνεται μικρή αναφορά σε κάθε εορτή των μεθεόρτων του Πάσχα, της Μεσοπεντηκοστής, της Αναλήψεως, με κορύφωση την Κυριακή της Πεντηκοστής. Έγινε στην Ιερά Μονή Μαχαιρά, στις 5 Ιουνίου 2022, Κυριακή των 318 Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου.
Ⓒ Ιερά Μονή Μαχαιρά 2022