Ἐλεύθερα πῆγα στὸ μοναστήρι γιὰ μοναχὸς καὶ ἐλεύθερα ἔφυγα

Ελεύθερα πήγα στο μοναστήρι για μοναχός και ελεύθερα έφυγα
Ο Μάριος Χριστοφή από την Πάφο, διηγείται την δική του προσωπική εμπειρία, ως δόκιμος μοναχός στην Ιερά Μονή Μαχαιρά. Και συγκεκριμένα περιγράφει την ελευθερία που είχε ο ίδιος να επιλέξει αν θα παραμείνει στο μοναστήρι, ή αν θα επιστρέψει στον κόσμο και την ελευθερία που του έδωσε ο Μητροπολίτης Λεμεσού, να πάρει μόνος τις αποφάσεις του.