Ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τοῦ Γέροντα Μωϋσὴ Ἁγιορείτη

Εκδήλωση προς τιμήν του Γέροντα Μωϋσή Αγιορείτη
ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ. 12.11.2015