Ἐδῶ ἡ Ἁγία Πελαγία ὁραματίστηκε τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας

Εδώ η Αγία Πελαγία οραματίστηκε την εικόνα της Παναγίας
Αποστολή στην Τήνο: Μαρεβίνα Κουτσοβασίλη – Δημοσιογράφος