Ἅγιος Ἀχμέτ

Άγιος Αχμέτ
Κατά το έτος 1682, στις 3 Μαΐου, Εμαρτύρησε στο Βυζάντιο ο Αχμέδ κάλφας Δηλαδή ο γραφέας του Δευταρδάρη, ο επικαλούμενος Πατ σουρούνης, το μαρτύριο του οποίου συνέγραψε κάποιος ανώνυμος συγγραφέας.