Ἅγιος Ἀθανάσιος Πατελάρος – Ἡ ἱστορία καὶ τὸ ἔργο του

Ο Άγιος Αθανάσιος Πατελάρος γεννήθηκε στην Αξό Μυλοποτάμου και αγιάσε στην Ουκρανία , μαθαίνουμε την ιστορία και το έργο του Αγίου με ονοματεπώνυμο από τον πατέρα Δαβίδ Μιγαδάκη!