Ἄν τὰ παιδιά μποροῦσαν νὰ ἐπιλέξουν τοὺς γονεῖς

Αν τα παιδιά μπορούσαν να επιλέξουν τους γονείς τους
Κοινωνικό Μήνυμα
Όλοι ξέρουμε πως τα παιδιά δεν μπορούν να επιλέξουν τους γονείς τους. Τι θα συνέβαινε όμως αν είχαν αυτή τη δυνατότητα; Θα άλλαζε τον τρόπο συμπεριφοράς μας σαν γονείς; Ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα μέσα από μια έξυπνη παρουσίαση. 

Orphanage. A place where hopeful parents could visit and offer a loving home to orphan children. What if the whole situation would be turned upside down? Welcome to The Orphanage of adults.

We all know that children can’t choose their parents. But what if they could? Would that change the way we as parents behave?