Ἄνθρωπος καὶ κόσμος

Άνθρωπος και κόσμος στη θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού
Κοσμολογία και Κτίση
Άνθρωπος και κόσμος στη θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης (Ζηζιούλας)

Ε.Ι.Ε Τρίτη 16 Μαρτίου 2010.

Πηγή : Αντίφωνο