Ἁγία Εἰρήνη, Κωνσταντινούπολη

Αγία Ειρήνη Κωνσταντινούπολη – Aya Irini Kilisesi Istanbul
Παρακολουθείστε την μεγάλη συναυλία που είχε πραγματοποιηθεί στην Αγία Ειρήνη Κωνσταντινουπόλεως στις 13 Μαΐου 2004, σε κοινή συναυλία της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας με χοράρχη τον Ιεροψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Λυκούργο Αγγελόπουλο και του Ensemble “Muezzins of Instanbul”. Αξιοσημείωτο είναι ότι η συναυλία έγινε μπροστά σε 1500 περίπου Τούρκους, κατά βάσιν, ακροατές.