Ἀπό τὸ φόβο στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ

Από το φόβο στην αγάπη του Θεού.
Ομιλία Αρχιμανδρίτη π. Βενέδικτου Νεοσκητιώτη Αγίου όρους.
Με θέμα ” από τον φόβο στην αγάπη του Θεού ”. Μία εκλεκτή , ορθόδοξη και ωφέλιμη ομιλία.

Speech Archimandrite Benedict St. Neoskitioti terms. Under the theme” from fear to love of God.” A fine, orthodox and useful speech.