Ἀπολογισμός Γέροντα Μάξιμου Ἰβηρίτη

Απολογισμός Γέροντα Μάξιμου Ιβηρίτη, Πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους 2012-2013
και συγκινητικές αναφορές στην Ιστορία της Ελλάδας.

Πηγή: www.agioritikesmnimes.blogspot.gr