Ἀντώνιος Σουρόζ,Τι σημαίνει να είσαι πνευματικός

Αντώνιος Σουρόζ, Τι σημαίνει να είσαι πνευματικός

Ομιλία κήρυγμα από τον μακαριστό Μητροπολίτη Αντώνιο του Σουρόζ γνωστό και ως Άντονυ Μπλουμ.
Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003))