Ἀνθίζουν ξερά κλαδάκια στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας!

Στο Κόσοβο ανθίζουν ξερά κλαδάκια στην εικόνα της Παναγίας!
Στην επισκοπή Ράσκας και Πριζρένης(Σερβία Κόσοβο)του διωκόμενου από τους αιρετικούς επισκόπου Αρτεμίου συμβαίνει κάτι το θαυμαστό:Στην εικόνα της Παναγίας ανθίζουν ξερά κλαδάκια!

Πηγή : http://proskynitis.blogspot.com/