Ἀναστάσεως Ἡμέρα

Αναστάσεως Ημέρα
Η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό τη διεύθυνση του κ. Λυκούργου Αγγελόπουλου που διαφυλάττει τη γνήσια βυζαντινή ψαλτική παράδοση, αποδεσμευμένη από την επίδραση της Δυτικής μουσικής, ψάλλει το δοξαστικό των αίνων του Πάσχα “Αναστάσεως Ημέρα…”
Ήχος πλάγιος του πρώτου.
Το κείμενο βρίσκεται στο δεύτερο τόμο της Μουσικής Κυψέλης: http://alturl.com/gixce