Ἀναπαράσταση τῆς στέγης τοῦ Ἀρσινοείου

Αναπαράσταση της στέγης του Αρσινοείου
Τον 3ο αι. π.Χ. η βασίλισσα της Αιγύπτου Αρσινόη Β΄ αφιέρωσε στο Ιερό των Μεγάλων Θεών τη Θόλο, το μεγαλύτερο κλειστό κυκλικό οικοδόμημα της αρχαιότητας. Τη στέγη του κάλυπταν πεταλόσχημα κεραμίδια που το μέγεθός τους μειωνόταν προοδευτικά από την περιφέρεια προς το κέντρο. Η λειτουργία του κτηρίου παραμένει αινιγματική. Ίσως φιλοξενούσε τη θρόνωση, μια τελετουργία στο πλαίσιο του πρώτου βαθμού μύησης στα Μυστήρια των Μεγάλων Θεών.

Περιοδική έκθεση «Σαμοθράκη. Τα μυστήρια των Μεγάλων Θεών» (20/6– 30/9/2015)

========================================­=============

On the 3rd cent. BC Arsinoe II Queen of Egypt dedicated to the Sanctuary of the Great Gods the Rotunda, the largest closed circular structure of ancient times. The roof was covered with horseshoe-shaped tiles. Their size gradually decreased from the periphery to the center. The operation of the building remains enigmatic. Perhaps it hosted the thronosis, a ritual that took place in the first degree of initiation into the Mysteries of the Great Gods.

Temporary exhibition ‘Samothrace. The Mysteries of the Great Gods’ (20/6– 30/9/2015)

========================================­=============

Αρχιτεκτονική – Τεχνική Μελέτη: Καθηγητής Δημήτριος Παντερμαλής, Κωνσταντίνος Βασιλειάδης
3D Γραφικά – Βίντεο: Χαρά Σφυρή
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο: John Kurtich