Ἀνακοίνωσαν ὅτι εἶχα πεθάνει

Μία γυναίκα είναι μία από τους επιζώντες των δίδυμων πύργων και αφηγείται την εμπειρία της,στις 11 Σεπτεμβρίου…