Ἀκάθιστος Ὕμνος – Γ’ Στάσις – Γέροντας Γαβριὴλ

Ακάθιστος Ύμνος – Γ’ Στάσις
Ομιλία Γέροντος Γαβριήλ – 02/04/2021.
Το βίντεο δημιουργήθηκε από την αγάπη μας προς τους Αγίους και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς του.