«Ἀδελφοὶ Καραμαζὸφ» καὶ μοντερνισμὸς – π. Stephen Freeman

«Αδελφοί Καραμαζόφ» και μοντερνισμός – π. Stephen Freeman
Ο Φιόντορ Ντοστογιέφκσι (1821-1881) στα πάμπολλα έργα τα οποία έγραψε, υπήρξε έντονος κατήγορος του νεοτεριστικού ρεύματος της Δυτικής Ευρώπης εκείνης της εποχής. Στο ίσως πιο γνωστό του έργο, τους “Αδελφούς Καραμαζόφ”, ο συγγραφέας μας παραθέτει δύο παραδείγματα που έρχονται να συγκρουστούν με την λογική αυτής της μοντερνιστικής τάσης, σχετικά με το πραγματικό κακό και την δυτική σχέση με τον Θεό.

Με τον π. Stephen Freeman