Ἀδάμ καὶ Εὔα

Αδάμ και Εύα.
Η δεύτερη προσπάθεια (μετά το “Η Δημιουργία”) μεταγλώττισης στα ελληνικά των παιδικών ταινιών με ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη. Επεξεργασία και αφήγηση pankrestos