Χωρὶς ἀγάπη δὲν γίνεται τίποτε – Γέρων Ἰωσὴφ Βατοπαιδινὸς †

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) μιλάει για την μεγάλη αρετή της αγάπης, η οποία είναι ο τελικός σκοπός του πνευματικού μας αγώνα, που περιλαμβάνει την τήρηση των εντολών του Χριστού, την περιεκτική φιλοπονία και την άρση του προσωπικού μας σταυρού, την συγχώρηση των αδελφών, την υπακοή στο θέλημα του Θεού και την ειλικρινή μετάνοια.