Χριστιανική ἀνατροφή τῶν παιδιῶν στὴν Ρωσία

Χριστιανική ανατροφή των παιδιών στην Ρωσία.
Богослужение по-детски (видео из семейного архива)