Χορεύοντας μὲ τὸν ἄνεμο….

Χορεύοντας με τον άνεμο….
Ογδοντά(+)χρονος από τον Καναδά με κώφωση χειρίζεται μαγικά ταυτόχρονα 3 χαρταετούς, τον ένα δεμένο στη μέση του! Συμμετέχει σε διεθνή διαγωνισμό χαρταετών κάθε χρόνο.