Χαῖρε Μαχαιριώτισσα – Ψαλμοτράγουδο Παναγίας

Χαίρε Μαχαιριώτισσα – Ψαλμοτράγουδο Παναγίας Μαχαιριώτισσας (με στίχους)
Χαίρε Μαχαιριώτισσα – Ψαλμοτράγουδο (ή ψαλτοτράγουδο) Παναγίας Μαχαιριώτισσας (με στίχους)
© 2020 The Uncut Mountain