Φιλεύσπλαχνος πατέρας – π. Μωυσῆς Ἁγιορείτης

Φιλέσπλαχνος πατέρας – π. Μωυσής Αγιορείτης
 
Ιερός Ναός Αγίου Φωτίου Θεσσαλονίκης