Τὸ ὅπλο ποὺ πρέπει νὰ ἔχει κάθε χριστιανός

O π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος είναι ένας αξιόλογος ιερέας , υπερπολύτεκνος από αυτούς που τιμάνε το ράσο τους ο οποίος μιλάει για την ευχή – το όπλο που πρέπει να έχει κάθε χριστιανός και ένα πλήθος άλλων θεμάτω