Τὸ ὁλοκαύτωμα τῶν Καλαβρύτων 13-12-43

Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων 13 Δεκεμβρίου 1943