Τὸ ἦθος καὶ τὸ ὕφος τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Το ήθος και το ύφος του Αγίου Όρους
Ο μοναχός Μωυσής στο 4Ε με τον Δημήτρη Νατσιό.