Τὸ Ἅγιον Μύρον

Τὸ Ἅγιον Μύρον • Ἡ παρασκευὴ καὶ ὁ καθαγιασμός του.
Ντοκιμανταίρ με αφορμή την παρασκευή του Αγίου Μύρου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Μεγάλη Εβδομάδα 2002.