Τὸ χαμόγελο τῆς Τζοκόντα

Το χαμόγελο της Τζοκόντα έργο 22 για ορχήστρα.
Μουσική ανάπλαση,ΙΡΙΝΑ ΚΑΡΠΟΥΧΙΝΑ.
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,ορχήστρα των χρωμάτων.
Διεύθυνση,Μίλτος Λογιάδης.
1995 ΕΤ1