Τὸ φιλμ ποὺ συγκίνησε τὶς Κάννες

Το φιλμ που συγκίνησε τις Κάννες.
Porcelain Revised Score.

Πηγή : www.synodoiporia.blogspot.com