Τὸ τραπέζι

Το τραπέζι
Μία ταινία μικρού μήκους για την επιείκια και την συγχωρητικότητα.