Τὸ τελευταῖο καταφύγιο τῶν ἀστέγων

Το τελευταίο καταφύγιο των αστέγων.

Πηγή : http://www.tanea.gr/default.asp?pid=20&la=1&itmid=2046&ct=13