Τὸ παράπονο τοῦ ἐμβρύου

Το παράπονο ενός εμβρύου.
Αξίζει το κόπο να το παρακολουθήσετε, σίγουρα θα ωφεληθείτε.

Το παράπονο ενός εμβρύου, τραγούδι της πρεσβυτέρας Καλυψώς πολύ συγκινητικό για το παράπονο του παιδιού που σκοτώνεται με την έκτρωση.

Πηγή : www.vatopaidi.wordpress.com