Τὸ μυστήριο τῆς μετάνοιας

Το μυστήριο της Μετάνοιας και τα είδη των Εξομολογουμένων
Ο Πρωτοπρ. Ελευθέριος Χαβάντζας μιλάει για το μυστήριο της Εξομολόγησης ως δωρεά και ευλογία, για τους τύπους των εξομολογουμένων.