Τὸ μετατραυματικό στρές

Το μετατραυματικό στρες
Η παιδοψυχολόγος Μερσύνη Αρμενάκα παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία του μετατραυματικού στρες, της αγχώδους διαταραχής που μπορεί να εμφανιστεί μετά από δυσάρεστα γεγονότα (σεισμός, ατύχημα, κακοποίηση κλπ.)