Τὸ λάθος – Ταινία μικροῦ μήκους

Το λάθος – Ταινία Μικρού Μήκους
Οι τάξεις Ε’ και ΣΤ’ του Δημοτικού Σχολείου Οίας παρουσιάζουν την Ταινία Μικρού Μήκους “Το λάθος”.