Τὸ κάλλος θὰ σώσει τὸν κόσμο

Τὸ κάλλος θὰ σώσει τὸν κόσμο.
Οτιδήποτε έχει ταπείνωσι είναι θεϊκά ωραίο.
(Αββάς Ισαάκ ο Σύρος)
Ας κοιτάξουμε με μάτια ιλαρότητας και αγάπης την δίψα ενός κόσμου που ποθεί την ομορφιά.